Jo Wang Soundtracks, media etc | Jo Wang

Soundtracks, media etc

Soundtracks• 9 short moviesr• Multimedia AV show• Comercials radio/TV• Vignetter radio/TV• Movie

Film scores

"Lady Lazarus" av Johs Slaatlid Støttet av NorskKassettavgiftsFond
 Video prosjekt for UNESCO/Sherpa Film"Dis" av Aune Sand Crowfilm
 Vignett til TV serien "I SIKTE" Unifilm; 
 NRK "PERSPEKTIV" for Runar J Wiik og Uniton. 
"GULLSMEDEN" for Stephan Østensen og Uniton.
 TV-innslag til GAUSTAD DAGENE ved La Familia Reklamebyrå.
"Fra A til B" for Runar J Wiik og Unifilm.
"TIL SJØS"" for Anders Graham og Unifilm.
"X-RAY" for Runar J Wiik og Eureka Film.
"LOVEBABY" for Runar J Wiik og Adelsten.
"I SKOGEN" for Stephan Østensen og Unifilm.
"PROFYLAKSE" for Eureka Film.
"POSTGIRO" for Runar J Wiik og Eureka Film.

Multimedia

2012 "Sanse sti" interaktiv fotoustillig Dhita Siauw

2011 "I Refuse To Be Your Enemy" interaktiv fotoustillig Dhita Siauw

2009 "Mer enn ingenting" fotoustillig Dhita Siauw

1988 "Phtoflash" Fashion show. music by Jo Wang in Oslo, Bergen, Trondheim og Oslo 

1993 Composed and recorded music  AV-show photographer Bård Ole Ek 

Vignetter og reklame

Produsert en rekke radioreklamespots for Musikkradioen (radiokanl med utelukkende klassisk musikk.)

LOVEBABY" for Runar J Wiik og Adelsten

COLORY" for Film Factory.

Produsert radiospots for Akershus Kystkulturfestival 1992© 2014 Jo Wang