Jo Wang Curriculum vitae | Jo Wang

Curriculum vitae

Jo Wang

DSCF2130 - versjon 2

Born: 15 April 1964

Married to : Ann Kristin Møsth Wang

Three children: 

Viktoria19, Vera 16 & Vilma 11

Oslo
jowang@online.noWorks

Experience

Education

Works

Musical background from a small alternative group of musicians north of Oslo At the age of 13 I founded the highly amateur band named Bluster. Guitarist and fellow songwriter Jon Ole Grønnhaug stated a leap forward in musical development. Surreal work with percussionist Per Espen Hagnen (Stubborn Kinsman) followed and band projects like Light

First CD release Symposion, 1990 
Scoring for TV and film in 1990-98.
Works for Organ 1999-04.
Electronic works 2005-2009.
Member and keyboard player in Green Isac Orchestra 2008
Interactive photo exhibitions with Dhita Siauw 2009-2012
Etnotronica 2013


Experience

Jeg er daglig leder i Panpot Akustiske Systemer AS . Fra før har jeg erfaring som daglig leder i 8 år i Studenterhytta AS med ansvar for administrasjon, markedsføring, regnskap samt personal og IT. Har fagbrev som Radio TV reparatør og musikkvitenskap og informatikk fra Universitetet i Oslo. Har hatt styreverv i bedrifter og foreninger som bl.a. 2 perioder i Norsk Tindeklub. Lang erfaring som komponist og lydproduksjon i Studio Frydenlund i Oslo som jeg er medeier siden 1987. Har sammen med Roy Knudsen som de eneste i Norden sertifikat for VRAS Design og Tuning. Har vært initiativtaker og leder og flere klatreekspedisjoner til Himalaya og Alaska Komponert for Orgel og elektronisk musikk samt filmmusikkinnspillinger.


Education

At the end of 1980s  I attended the University of Oslo without gaining any qualified titles (Astronomy, Computer Science and Music). My termpaper Absolutt Gehør (Absolut Pitch) is probably the only paper from my life as a student that makes quantified value for others than my self.

Music related

Music related

"Absolutt Gehør" semester oppgave

Fra Innledning:
Hva er absolutt gehør? Hvorfor er det bare noen ytterst få som har denne evnen. Er den kun tilgjengelig for individer som har absolutt gehør medfødt. Kan eller må det tilegnes via læring, og evt. når skjer denne læringen. Finnes et absolutt gehør gen og derved en arvelig evne, eller har vi den alle sammen når vi blir født og ”glemmer” denne evnen i løpet av oppveksten. Disse er alle sentrale spørsmål i forskning omkring denne sjeldne egenskap.


PDF versjon her

Electro Acoustic VRAS Tuning

Vernon British Colombia with John McMahon.

A system for altering acoustics in concert halls making the venue able to adopt the best reverbration time for different purposes. Chamber orchestras seeks another  RT than symphonic orchestrasElektronisk musikk og Komposisjon (NOTAM)

Elektronisk musikk og Komposisjon (NOTAM)

Notam Oslo

Elev av Carl Ivar Wang i orgel

Fram til 1981 Elev av Carl Ivar Wang i orgel m praksis i Nittedal Kirke

Klassisk gitar

1980-82  Klassisk gitar

UiO

1986-89 Div studier Universitetet i Oslo (musikk, informatikk, astrofysikk)

General

afc-title-009


Tuning Partner Yamaha AFC3

afc-title-009

Enhanced Acoustic Simulator for Engineers - 2009

ease_illustrations_575757

Nürtingen, Germany 2009

Certificate of attendance seminar for computer program EASE, Enhanced Acoustic Simulator for Engineers by ADA Acoustic Design Ahnert, Berlin. Topics: modelling, statistical acoustics, raytracings and auralisation


Electro Acoustic VRAS Tuning 2005


Vernon British Colombia with John McMahon.

A system for altering acoustics in concert halls making the venue able to adopt the best reverbration time for different purposes. Chamber orchestras seeks another  RT than symphonic orchestrasNæringsakademiet

Forretningsstrategi

Salg/Markedsføring

Offentlige regler, skjema og rutiner

Praktisk yrkesteori

Universitetet i Oslo 1987-90

Eks phil

Astrofysikk

Informatikk (SIMULA)

Mattematikk

Elektronisk musikk og Komposisjon (NOTAM)

Bjørknes Privatskole Artium 1986

Bjørknes Privat Skole allmennfag m vekt på matte /fysikk

Fag-/svennebrev i radio og fjernsynsfag 1984

Strømmen Videregående Skole

Førstegangstjenesten Hæren 1985

Jeger og infanterikorps Sessvollmoen

Skjold Garnison

Grensevakt 

Integrert Økonomisystem MacHansa 2007

Datakort Apple Mac 1991

Rusdata 5.0 for Windows 1995

Human Konsult Data

© 2014 Jo Wang