Jo Wang Støtte fra Innovasjon Norge 2005 | Jo Wang

Støtte fra Innovasjon Norge 2005

Mottok i 2005 etablererstipend fra innovasjon Norge på 150 000,-. 

I den forbindelse fikk jeg også Etableringskurs i Innovasjon Norges reg

iInnovasjon Norge

© 2014 Jo Wang