Jo Wang Experience | Jo Wang

Experience

Jeg er daglig leder i Panpot Akustiske Systemer AS . Fra før har jeg erfaring som daglig leder i 8 år i Studenterhytta AS med ansvar for administrasjon, markedsføring, regnskap samt personal og IT. Har fagbrev som Radio TV reparatør og musikkvitenskap og informatikk fra Universitetet i Oslo. Har hatt styreverv i bedrifter og foreninger som bl.a. 2 perioder i Norsk Tindeklub. Lang erfaring som komponist og lydproduksjon i Studio Frydenlund i Oslo som jeg er medeier siden 1987. Har sammen med Roy Knudsen som de eneste i Norden sertifikat for VRAS Design og Tuning. Har vært initiativtaker og leder og flere klatreekspedisjoner til Himalaya og Alaska Komponert for Orgel og elektronisk musikk samt filmmusikkinnspillinger.


© 2014 Jo Wang