Jo Wang Redaktør for tidsskriftet Tindeposten 4-5 utgaver i året | Jo Wang

Redaktør for tidsskriftet Tindeposten 4-5 utgaver i året

Var redaktør og sto for den fullstendige layout for Tindeposten med over  20 utgivelser i årene 1995 til 1998. Har gjeonnom dette arbeidet utviklet god kunskap om sideombrekkingsprogrammer, trykkeriprosesser, layout software osv.

© 2014 Jo Wang