Jo Wang Video | Jo Wang

Video

Between Fingertip and Key

Between Fingertip and Key

"A reflection caused an action". 

Flutter

Flutter

2nd piece of "Between fingertip and key" project. 

youtube video 

2nd piece in "Between Fingertip and Key" project.

Port Harbour

JOG video

JOG video

A remix of Bob Calverts ground control 2 pilot 

 -in memory of JOG


Music : Jo Wang

Text: Jan Fredrik Hossmann / Bob Calvert


© 2014 Jo Wang