Jo Wang Jon Ole | Jo Wang

Jon Ole

Jon Ole Grønnhaug 1964 - 1998

Jon Ole, du var min musikalske mentor, min største fiende i badmington, -en av mine aller beste venner.

Vi hadde verdifule år sammen som musikere og nære venner, men du hørte ikke hjemme på denne planeten.

Takk.© 2014 Jo Wang