Jo Wang Education | Jo Wang

Education

At the end of 1980s  I attended the University of Oslo without gaining any qualified titles (Astronomy, Computer Science and Music). My termpaper Absolutt Gehør (Absolut Pitch) is probably the only paper from my life as a student that makes quantified value for others than my self.

Music related

Music related

"Absolutt Gehør" semester oppgave

Fra Innledning:
Hva er absolutt gehør? Hvorfor er det bare noen ytterst få som har denne evnen. Er den kun tilgjengelig for individer som har absolutt gehør medfødt. Kan eller må det tilegnes via læring, og evt. når skjer denne læringen. Finnes et absolutt gehør gen og derved en arvelig evne, eller har vi den alle sammen når vi blir født og ”glemmer” denne evnen i løpet av oppveksten. Disse er alle sentrale spørsmål i forskning omkring denne sjeldne egenskap.


PDF versjon her

Electro Acoustic VRAS Tuning

Vernon British Colombia with John McMahon.

A system for altering acoustics in concert halls making the venue able to adopt the best reverbration time for different purposes. Chamber orchestras seeks another  RT than symphonic orchestrasElektronisk musikk og Komposisjon (NOTAM)

Elektronisk musikk og Komposisjon (NOTAM)

Notam Oslo

Elev av Carl Ivar Wang i orgel

Fram til 1981 Elev av Carl Ivar Wang i orgel m praksis i Nittedal Kirke

Klassisk gitar

1980-82  Klassisk gitar

UiO

1986-89 Div studier Universitetet i Oslo (musikk, informatikk, astrofysikk)

General

afc-title-009


Tuning Partner Yamaha AFC3

afc-title-009

Enhanced Acoustic Simulator for Engineers - 2009

ease_illustrations_575757

Nürtingen, Germany 2009

Certificate of attendance seminar for computer program EASE, Enhanced Acoustic Simulator for Engineers by ADA Acoustic Design Ahnert, Berlin. Topics: modelling, statistical acoustics, raytracings and auralisation


Electro Acoustic VRAS Tuning 2005


Vernon British Colombia with John McMahon.

A system for altering acoustics in concert halls making the venue able to adopt the best reverbration time for different purposes. Chamber orchestras seeks another  RT than symphonic orchestrasNæringsakademiet

Forretningsstrategi

Salg/Markedsføring

Offentlige regler, skjema og rutiner

Praktisk yrkesteori

Universitetet i Oslo 1987-90

Eks phil

Astrofysikk

Informatikk (SIMULA)

Mattematikk

Elektronisk musikk og Komposisjon (NOTAM)

Bjørknes Privatskole Artium 1986

Bjørknes Privat Skole allmennfag m vekt på matte /fysikk

Fag-/svennebrev i radio og fjernsynsfag 1984

Strømmen Videregående Skole

Førstegangstjenesten Hæren 1985

Jeger og infanterikorps Sessvollmoen

Skjold Garnison

Grensevakt 

Integrert Økonomisystem MacHansa 2007

Datakort Apple Mac 1991

Rusdata 5.0 for Windows 1995

Human Konsult Data


© 2014 Jo Wang