Jo Wang Mer enn ingenting i Trondheim | Jo Wang

Mer enn ingenting i Trondheim

Utstilling i Trondheim

Stykket inneholder en sats med 5 stemmer (A1-A5) samt 5 frigjorte solopartier (B1-B5).-Frigjort i den forstand at de fremføres samtidig, men i en fysisk avstand som rent styrkemessig blir for stor til noe særlig samspillende effekt hos lytteren oppstår. Hvert glassmonter (10 stk) avspilles en stemmene eller soloparti. Alle montre/stemmer avspilles i synkront og i takt via digitalteknologi. Uten mennesker tilstede er altså hele utstillingen i stillhet. Hver stemmes volum trigges av en persons fysiske tilstedeværelse i monterets umiddelbare nærhet.  Dette gjøres ved bruk av bevegelsefølsomme releer. Releenes virkeområde stilles inn slik at trigging skjer når en person nærmer seg monteret og lyd slippes ut av høyttalerne. Releet har også en forsinkelsesfunksjon slik at lyd slippes igjennom inntil 20 sekunder etter at personen ikke lenger er i trigger-område. B stemmene i den ytre sfære trigges på samme måte, men her er altså avstanden til andre montere så stor at overhøring blir lav/ubetydelig. Samtlige B stemmene er forskjellige typer elektronisk manipulerte versjoner av tilhørende A stemme. Stykket er arrangert i to sfærer som fysisk er i nøye plassert.

Den indre sfære

FragnetsScore

Monter (A1-5) montert i en femkantet formasjon
med høyttalere vendt inn mot senter av pentagonet. I denne senter sonen vil en lytter kun oppleve alle verkets stemmer hvis et av to mulige scenarioer inntreffer.  
Scenario 1:Samtlige A stemmer/montere trigges av flere personer samtidig. Scenario II: Samtlige A stemmer/montere trigges av en og samme person som beveger seg rundt og trigger montere i tur og orden og som pga av releeforsinkelsen fortsetter å spille i 20 sekunder etter siste trigg..Stemmene A1 til A5 utgjør et samspill til helhet. 

Stemmene består av :


A1 Preparert Piano


A2 Piano & tale


A3 Melodisk synthesizer


A4 Perkusiv synthesizerA5 Mellotron (Choir)

Den ytre sfære

Monter (B1-B5) montert i en stjerne formasjon strålende ut fra respektive A monter (B1 forholder seg til A! som B2 til A2 osv. Her er høyttalere vendt utover vekk fra senter av pentagonet. I denne ytre sonene vil en lytter oppleve kun Den umiddelbare stemme verkets andre stemmer er for langt borte til at samspill blir oppfattet nevneverdig. 

Stemmene B1-B5 utgjør en elektronisk prossesert varianter av respektive A stemme

B1 Granulær prosessering av A1


B2 Synthese av A2


B3 Vocoder syntese av A3


B4 Perkussiv synthese av A4


B5 Elektronisk forvrengt synthese av A5 

© 2014 Jo Wang